Pflege

Abteilungsleitungen

DGKP Birgit Zellner
DGKP Birgit Zellner
Leitung Pflege – Station 1

birgit.zellner@pkwd.at

T: +43 662 905 09-160
F: +43 662 905 09-165

DGKP Florian Absmeier
DGKP Florian Absmeier
Leitung Pflege – Station 2
DGKP Magdalena Domanig
DGKP Magdalena Domanig
Leitung Pflege - Station 3

stat3.ltg.sbg@pkwd.at

T: +43 662 905 09-360
F: +43 662 905 09-365

DGKP Hannes Feil
DGKP Hannes Feil
Leitung Pflege - Dialyse

dialyse.sbg@pkwd.at

T: +43 662 905 09-650
F: +43 662 905 09-652

DGKP Claudia Bartl
DGKP Claudia Bartl
Leitung Pflege - Operationsbereich

claudia.bartl@pkwd.at

T: +43 662 905 09-550
F: +43 662 905 09-485

DGKP Andrea Winter
DGKP Andrea Winter
Leitung Pflege - Anästhesie und Intensivstation
DGKP Beatrix Punz
DGKP Beatrix Punz
Leitung Pflege - Endoskopie

beatrix.punz@pkwd.at

T: +43 662 905 09-616
F: +43 662 905 09-485

DGKP Alexander Huber
DGKP Alexander Huber
Leitung Pflege – Diagnostik